DỊCH VỤ BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN

DỊCH VỤ BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN

DỊCH VỤ BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN

DỊCH VỤ BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN

DỊCH VỤ BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN
DỊCH VỤ BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN

DỊCH VỤ BẢO VỆ CÁC SỰ KIỆN

Tùy thuộc vào ngân sách và nhu cầu của khách hàng, Long Sơn có thể cung cấp một nhân viên bảo vệ hay cả một lực lượng bảo vệ. Trách nhiệm của Bảo vệ là đảm bảo sự an toàn có trật tự cho toàn bộ khoảng thời gian diễn ra sự kiện, giải quyết những vấn đề rắc rối, giám sát sự lưu thông, bảo đảm an toàn cho tài sản nơi sự kiện, an toàn cho ban tổ chức, an toàn cho khách tham dự.

w
 Bảo vệ sự kiện ngoài trời    Bảo vệ sự kiện ban ngày
 
 Bảo vệ sự kiện ban đêm    Bảo vệ sự kiện trong nhà

Dịch vụ liên quan