QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

Việc quản lý nhân viên của mình là bước quyết định cho việc giữ gìn và phát triển thương hiệu Bảo vệ LONG SƠN®. Thực hiện trên cơ sở các nội quy quy định của LONG SƠN®, vừa chặt chẽ, nghiêm túc, kỷ kuật cao vừa tạo sự an tâm thoải mái về tư tưởng và tinh thần cho các nhân viên. Chúng tôi tạo mọi điều kiện để các nhân viên yêu nghề, yêu công ty, gắn bó lâu dài với công ty, làm việc với tinh thần trách nhiệm, tự giác và kỷ luật.
 
Bảo vệ LONG SƠN® đang sở dụng và quản lý những nhân sự được đào tạo và kinh nghiệm cao. Hầu hết các Giám đốc, Quản Lý, Giám Sát của chúng tôi đã có nhiều năm làm việc trong cơ quan luật pháp, quân sự, an ninh, hoặc kinh nghiệm nhiều năm trong nghề bảo vệ, đã có được rất nhiều giải thưởng liên quan. Chúng tôi cam kết liên tục nâng cấp điều kiện nhân sự của chúng tôi cùng với các kỹ thuật, công nghiệp mới nhất để phục vụ khách hàng.
 
Các cán bộ làm nhiệm vụ quản lý sẽ thường xuyên động viên, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để bồi dưỡng, phát triển các nhân viên càng ngày càng cao hơn mọi mặt về trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo cùng với các cán bộ quản lý sẽ thường xuyên trau dồi áp dụng những kiến thức quản lý, những công nghệ bảo vệ tiến tiến, hiện đại. Để mục đích cuối cùng của chúng tôi là làm thế nào để tất cả các khách hàng khi mà đã sử dụng dịch vụ bảo vệ của LONG SƠN®  đều cảm thấy rất an tâm và hài lòng.
 
Mục tiêu của đội ngũ Quản lý LONG SƠN® là cung cấp ra những con người bảo vệ có trách nhiệm, có năng lực, chất lượng và chuyên nghiệp, có dấu ấn riêng và luôn duy trì những tiêu chuẩn tốt nhất do các khách hàng của chúng tôi yêu cầu. Xây dựng và quản lý trên những phương pháp chuẩn mực, LONG SƠN® sẽ theo đuổi ba nguyên tắc chính đối với nhân viên của mình, đó là:


Prevention - Phòng Ngừa ;    Management - Quản Lý ;     Verification –Thẩm Tra


 

Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn cao nhất về tài sản cho khách hàng. Nếu để xảy ra mất mát về tài sản của khách hàng trong phạm vi dịch vụ bảo vệ đã được quy định, LONG SƠN®  sẽ có trách nhiệm bồi thường tòan bộ 100% tài sản bị mất và chịu phạt bổ sung 10% cho những mất mát đã xảy ra.

LONG SƠN®  chúng tôi luôn đảm bảo cung cấp một chất lượng dịch vụ bảo vệ tốt nhất cho khách hàng. Trong mọi trường hợp mà để khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ, khách hàng có quyền chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức chỉ sau một ngày thông báo cho Bảo vệ LONG SƠN®  mà không chịu ràng buộc bất cứ điều gì.

Bài viết liên quan

Zalo
favebook