Nghiệp Vụ Kỹ Năng Cơ Bản:

Nghiệp Vụ Kỹ Năng Cơ Bản:

Nghiệp Vụ Kỹ Năng Cơ Bản:

Nghiệp Vụ Kỹ Năng Cơ Bản:

Nghiệp Vụ Kỹ Năng Cơ Bản:
Nghiệp Vụ Kỹ Năng Cơ Bản:

Nghiệp Vụ Kỹ Năng Cơ Bản:

1. Nghiệp Vụ Kỹ Năng Cơ Bản:

- Nghi thức, tác phong, điều lệnh, đội ngũ.

- Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát.

- Nghiệp vụ hướng dẫn, ngăn ngừa và xử lý sự cố.

- Nghiệp vụ hướng dẫn, điều phối giao thông.

- Nghiệp vụ đóng mở và quản lý niêm phong 

- Nghiệp vụ lập và kiểm tra biên bản, báo cáo.

- Nghiệp vụ nhận dạng và ghi nhớ.

- Nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu cố định và di động.

- Nghiệp vụ bảo vệ hiện trường.v.v…

 
 

2. Kiến Thức Pháp Luật:

  - Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật    hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự.

  - Các điều khoản liên quan trong Bộ Luật  dân sự và Bộ luật Tố tụng Dân sự.

  - Các điều khoản liên quan trong Luật Hành  chính, luật lao động.

3. Kỹ, Chiến Thuật Và Võ Thuật:

- Các kỹ thuật cơ bản.

- Kỹ thuật phòng vệ, tránh né.

- Kỹ thuật khống chế, khóa và gỡ khoá.

- Kỹ thuật đối kháng, chiến đấu.

- Chiến thuật tấn công và tự vệ.v.v…

 
 

  4. Kỹ Thuật Phòng Cháy, Chữa Cháy:

  - Các nguyên tắc,quy định phòng cháy,chữa  cháy.

  - Phát hiện và nhận biết cháy nổ.

  - Các biện pháp phòng cháy và chữa cháy.

  - Các tình trạng cháy nổ và sơ cấp cứu.v.v…

5. Khả Năng Sử Dụng Trang Thiết Bị:

- Kỹ năng sử dụng và bảo quản công cụ hỗ trợ.

- Kỹ năng sử dụng thiết bị báo cháy, báo khói.

- Kỹ năng vận hành hệ thống theo dõi và báo động.

- Kỹ năng sử dụng các thiết bị đặc biệt.v.v…

 
 

6. Kỹ Năng Giao Tiếp:

  - Tác phong, ngôn ngữ chào hỏi, xưng hô.

  - Ngoại ngữ, tiếng anh giao tiếp cơ bản.

  - Kỹ năng truyền đạt, giao thiệp, điện thoại.

  - Phối hợp và cộng tác với công an, chính  quyền.

  - Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức.

  - Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.

  - Tôn trọng khách hàng và các nội quy, điều lệnh.v.v…

7. Nghiệp Vụ Đặc Biệt:

- Nghiệp vụ sơ cấp cứu, giải tán và di tản.

- Nghiệp vụ sơ vệ sỹ cao cấp, bảo vệ và hộ tống.

- Kỹ năng nắm bắt và khai thác thông tin.

- Triển khai đội hình và ứng phó cơ động.

- Khả năng phản ứng và tình huống khẩn cấp.

- Kỹ năng marketing và kinh doanh căn bản.

- Bảo mật thông tin và bí mật kinh doanh.v.v…

 

Bài viết liên quan

Zalo
favebook