LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG
LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

Quý khách hàng lựa chọn và sử dụng các dịch vụ an toàn – an ninh của Tổng Công ty Bảo Vệ Long Sơn sẽ thu được nhiều lợi ích kinh tế và phi kinh tế, cũng như những lợi ích về nhân sự – hành chính.

1.Lợi ích kinh tế:

Với chi phí dịch vụ tối thiểu, Quý Khách hàng sẽ không phải quan tâm tới:

     *   Các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho bảo vệ nội bộ.

     *  Chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát.

     *   Chi phí huấn luyện đào tạo nhân viên bảo vệ.

     *  Chi phí đầu tư trang thiết bị bảo vệ và trang phục.

     *  Các chi phí bảo hiểm, phúc lợi, v.v…

     *  Chi phí đền bù tổn thất do lỗi của lực lượng bảo vệ.

     *  Tai nạn lao động, .v.v…

2 . Lợi ích phi kinh tế:

     *   Nhu cầu an ninh – an toàn được bảo đảm tối đa, 24/24.

     *   Bảo mật công nghệ và bí mật kinh doanh.

     *   Chủ động trong quyết định lựa chọn dịch vụ.

     *   Chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và các thiết bị an ninh hiện đại.

     *   Phương án bảo vệ tối ưu và toàn diện, .v.v…

3.  Lợi ích hành chính – nhân sự:

    *    Bỏ qua khâu tuyển chọn, đào tạo thường niên nhân viên bảo vệ.

    *    Không giám sát, quản lý nhân viên.

    *    Quyền lựa chọn và thay thế nhân viên bảo vệ.

    *    Phối hợp tốt nhất với Công an và Chính quyền địa phương, .v.v…

Bài viết liên quan

Zalo
favebook