DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN
DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Nếu vì lý do nào đó khách hàng không bố trí được nhân lực đủ tầm (hoặc không tin tưởng) để giao quản lý một khối lượng hàng hóa tài sản có giá trị, hãy gọi đến chúng tôi. Toàn bộ tài sản đó sẽ được giao lại cho Long Sơn quản lý trong suốt khoảng thời gian khách hàng có nhu cầu. Chúng tôi đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi tài sản này kể cả phòng chống mất mát đến phương pháp bảo quản chúng. Nếu có thiệt hại xảy ra với tài sản của quý vị Công ty Long Sơn chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm,

w
Tài sản được nhân viên bảo vệ Long Sơn trực tiếp nhận và quản lý, bảo quản một cách chuyên nghiệp đúng quy trình theo từng loại hàng hóa.    Hệ thống sổ sách được thiết lập theo quy trình chuẩn ISO để tạo điều kiện cho khách hàng có thể nhận một phần hoặc bổ sung hàng hóa bất cứ khi nào
 
Hết giờ làm việc bảo vệ sẽ đóng khóa và tự quản lý hàng hóa tài sản mà khách hàng hoàn toàn không phải bận tâm, lo lắng.    Suốt đêm, bảo vệ sẽ trông giữ để đảm bảo mọi hàng hóa tài sản của khách hàng được an toàn cả về trộm cắp lẫn phương thức bảo quản

Dịch vụ liên quan