BẢO VỆ NHÀ MÁY

BẢO VỆ NHÀ MÁY

BẢO VỆ NHÀ MÁY

BẢO VỆ NHÀ MÁY

BẢO VỆ NHÀ MÁY
BẢO VỆ NHÀ MÁY

BẢO VỆ NHÀ MÁY

Muốn làm tốt công việc Bảo vệ cho Nhà Máy thì việc đầu tiên là phải kiểm soát chặt chẽ Người, Hàng hóa, Phương tiện ra vào. Tuy nhiên, mọi hoạt động kiểm soát phải đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà Máy. Để làm được điều đó, Bảo vệ Long Sơn thường kết hợp với Ban lãnh đạo Nhà máy tiến hành việc xây dựng, triển khai các Quy trình, Quy định, Nội quy cho Nhà Máy rồi thực hiện, duy trì các Quy trình này một cách nghiêm túc bài bản để tạo cho nhà máy luôn an toàn theo hệ thống quy củ.

An toàn về Người và Hàng hóa, tài sản. Ổn định về trật tự Nội quy cho Nhà máy là những tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.

 Kiểm soát Người, Phương tiện ra vào  Kiểm soát Công nhân ra vào  Đón tiếp, đăng ký Khách ra vào
 Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa di chuyển  Kiểm soát chính xác lên xuống hàng  Kiểm tra kỹ các phương tiện khi ra
 
Quan sát kỹ Mục tiêu Họp đánh giá triển khai kế hoạch Kiểm soát công nhân ra về

Dịch vụ liên quan